Korsolex® ready to use

25.00

To Korsolex® ready to use είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV/ HIV, Polio, Adeno, Herpes-simplex) και σποροκτόνο – ψυχρή αποστείρωση.

In stock

Description

  • ready-to-use
  • effective inactivation of all microorganisms
  • excellent material compatibility

Areas of application
Korsolex® prêt à l’emploi is suitable for the disinfection of all kinds of heat-sensitive and heat-resistant instruments such as endoscopes, laparoscopes, anaesthesia equipment. The solution does not need to be diluted before use.

Το Korsolex® ready to use 5lt είναι υγρό απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων με βάση την γλουταραλδεϋδη, έτοιμο προς χρήση. Κατάλληλο για χρήση τόσο για θερμοευαίσθητα όσο και θερμοανθεκτικά υλικά (ενδοσκόπια, χειρουργικά εργαλεία, σωλήνες αναισθησίας κλπ ).

To Korsolex® ready to use είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV/ HIV, Polio, Adeno, Herpes-simplex) και σποροκτόνο – ψυχρή αποστείρωση.

Additional information

Weight 5 kg